Công trình Trạm Y Tế xã Thượng Đạt

Thi công sơn KANTECH – chi nhánh Miền Bắc – cty Tây Bắc – Bộ Quốc Phòng ctrinh Trạm Y Tế xã Thượng Đạt, huyện Nam Sách, Hải Dương….sàn 600m2 ….S. Lãm Phương