Công trình a Tiệp, Trần Khát Trân, tp Hải Dương

Thi công sơn KANTECH – Chi nhánh Miền Bắc – cty Tây Bắc – Bộ Quốc Phòng công trình a Tiệp, Trần Khát Trân, tp Hải Dương…70x4x4 = 1.120m2 sàn…….S.Duy Linh