Sơn Kantech trưng bầy, giới thiệu sản phẩm tại Đại hội công đoàn Quân khu 2 lần thứ VII

Ngày 14-15/8, Quân khu 2 tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ VII (2023 – 2028) thành công tốt đẹp. Sơn Kantech vinh dự được chọn lựa là sản phẩm tiêu biểu để trưng bày, giới thiệu tới các Đại biểu.

Đây là sự kiện quan trong của Công đoàn Quân khu 2, được diễn ra trong năm giữa nhiệm kỳ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thức hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra. Lực lượng vũ trang Quân khu đang tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII).

Với mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động ĐVCĐ, NLĐ phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đảng viên công đoàn, nhà lãnh đạo ; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua các hoạt động chính sách xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên công đoàn, nhà lãnh đạo có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống lành manh, giản dị, có lý tưởng cách mạng khát vọng vươn lên; có trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi, có kiến thức văn hóa, khoa học công nghệ; có tư duy sáng tạo, phương pháp, tác phong công tác khoa học, công nghiệp, chấp hành nghiêm kỉ luật.

Với khẩu hiệu hành động: “Trung thành, bản lĩnh – Trí tuệ, sáng tạo – Tâm huyết, nghĩa tình, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, Đại hội đã thông qua chương trình hành động và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X với số phiếu tín nhiệm cao.

Cùng với một số Đoàn kinh tế, các Công ty, Xí nghiệp,… sơn Kantech vinh dự được chọn lựa là sản phẩm tiêu biểu để trưng bày, giới thiệu tại Đại hội.