Nhà Anh Đức 154 Thanh Bình, TP Hải Dương

Hoàn thiện 100% thi công sơn KANTECH – CN Miền Bắc – cty Tây Bắc – Bộ Quốc Phòng ctrinh nhà a Đức 154 Thanh Bình, tp Hải Dương…Nền Trắng Sứ nhấn KT0554