Công An phường Chí Minh

Thi công sơn KANTECH – CN Miền Bắc – Cty Tây Bắc – Bộ Quốc Phòng công trình trụ sở Công An phường Chí Minh,Tp Chí Linh , Hải Dương