170 Lý Đạo Thành, Phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh.

Hoàn thiện 100% thi công sơn KANTECH- CN Miền Bắc – Cty Tây Bắc – Bộ Quốc Phòng tòa nhà 170 Lý Đạo Thành, phường Võ Cường, tp. Bắc Ninh.. Nền KT607 nhấn KT610

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *